xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx “Teslina galaksija” xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

“Znanjem ka istini i mudrosti”

Nakon ciklusa predavanja “Duša pre zvezda”, u kojem smo se upoznali sa stavovima naučnog establišmenta Srbije o nekim od trenutno najaktuelnijih tema, u okviru radionice “Teslina galaksija” pokrećemo novi ciklus predavanja: “Znanjem ka istini i mudrosti”.

U ovom ciklusu upoznaćemo se sa najnovijim saznanjima našihnajeminentnijih stručnjaka i renomiranih poznavaoca  iz raznih oblasti nauke ali i fenomena iz domena metafizike, pa i ezoterije sa nadom da će naše zajedničko kritičko promišljanje doprineti holističkoj viziji Novog sveta, razvoju novih tehnologija, kao i porastu nivoa svesnosti i humanosti naše civilizacije. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx “Naredne aktivnosti” xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

U okviru pripremnih aktivnosti za istraživanja fenomena “Ogledala N. Kozyreva”, na strogo naučnim principima i po odgovarajućoj metodologiji, u četvrtak 22.10.2015. godine, u prostorijama Centra NT sa početkom u 18 časova dr. Ljudmila Bogdanova i dr. Slavica Aranđelović, održaće predavanje: “Primena kvantne medicine u praksi i naučnoj medicine Rusije.

Dr Ljudmila Bogdanova, član Međunarodne asocijacije Kvantne medicine, Moskva, Rusija, je jedan od predavača u okviru edukacije koja se kod nas provodi u organizaciji Međunarodnog udruženja za promociju i razvoj kvantne medicine Quantess, po metodologiji Fakulteta viših kvalifikacija zdravstvenih radnika Ruskog univerziteta narodnog prijateljstva, na osnovu Sporazuma o saradnji  u oblasti obrazovanja i naučno-istraživačkog rada sa Institutom kvantne medicine, Moskva, Rusija.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx “Održane aktivnosti” xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

22.10.2015.

 

Laboratorije za polikontrastnu interferentnu fotografiju Srbije - Bioenergy Vision P.I.P.L.S.

 

Cilj: predstaviti rezultati dosadašnjih istraživanja i primena polikontrastne interferentne fotografije (PIP), koje je Bioenergy Vision P.I.P.L.S. tim sproveo kroz razne eksperimente u zemnji i inostranstvu

 

Metod: demonstracija i praktična primena PIP sistema, praćenje promena na energetskom polju, (auri), pre i nakon ulaska u Kozirevljevo ogledalo. 

 

 

Snimak energetskih polja testiranih osoba pre i posle boravka u “Ogledalu Kozyreva”. Svetlije nijanse aure ukazuju na poboljšanje “energetskog bilansa”.

 

 

08.10.2015.

Bioprotector Team: “Bioprotector i Analiza energetskog stanja organizma - BIO WELL” 

 

 Cilj: upoznavanje značaja primene GDV tehnologije.

Metod: neposredno merenje, intuitivna analiza i dedukcija, deduktivna analogija.

 

1.jpg

 

Snimak energetskih nivoa testirane osobe pre i posle boravka u “Ogledalu Kozyreva”. Harmonizacija energetskih nivoa je ocigledna.

 

Sažetak:

Gotovo svi savremeni medicinski dijagnostički aparati funkcionišu po principu snimanja energetskog stanja delova organizma. Takođe je poznato da se na osnovu energetske slike, odnosno frekvencijskog spectra elektromagnetnih talasa, utvrđuje supstancijalni karakter na udaljenim zvezdanim sistemima. Već sasvim jednostavna zdrava logika govori da je i te kako važno imati pravilan uvid u energetsko stanje biološkog materijala, kako bi mogli da korigujemo funkcionalnost organizma i njegovih pojedinih delova, ukoliko za to postoji potreba. Shodno tome, nameće se pitanje da li je neophodno posvetiti više pažnje energetskim terapeutskim metodama, nego što je to uglavnom uobičajeno u današnjoj praksi. U prilog takvoj tvrdnji govore sve učestalija istraživanja koja utvrđuju da je najvažniji zadatak elektrona u biološkim procesima, ne samo njihova delokalizacija (kretanje i prenošenje informacija), već svakako i karakter njihovog energetskog statusa.

 

 

24.09.2015.

Miša Vasić: “Vitalna sila kao most između uma i materije” 

 

 Sažetak:

 Uprkos odsustvu verbalno-kognitivne artikulacije, svako od nas, na telesno-mentalnom nivou, egzaktno zna šta je to vitalna sila. Osećaj sreće i blagostanja, ili obrnuto –osećaj nezadovoljstva i psihofizičke neugodnosti, diskursivno regrediran na nivo ’puke subjektivnosti’ predstavlja osnovu na kojoj se, vrlinom ispunjenosti i sreće, održava zdravlje, ili, s druge strane, utire put ka izloženosti svakovrsnim bolestima. ’Energija’ (pozitivna ili negativna) koja nas psihohabitualno ispunjava, a ne može se direktno izmeriti mernim instrumentima, iako posreduje prema zdravlju ili bolesti, jeste vitalna sila.

Svaki pojedinac je svestan ove energije na ’intuitivno-subjektivnom nivou’, dok u intersubjektivnim odnosima može i kod drugih prepoznati istu.To je razlog okupljanja ljudi oko srećnih, blagorodnih osoba, te izbegavanja ljudi sa disfunkcionalnim psihičko-telesnim funkcijama, koji ispoljavaju širok dijapazon ispoljavanja negativne energije: od agresije do depresije …

 

Snimak predavanja možete pogledati ovde: 

 

 

 

10.09.2015.

 Dr. Nataša Mišić: “Kvantno-informaciona medicina (KIM) kao pokazatelj potrebe za prevencijom”

 Sažetak:

Poslednjih decenija, savremena medicina pokazuje sve više tendenciju da sa biohemijskog pristupa pređe na biofizički. Razlog tome leži u elektromagnetnoj prirodi živih organizama i činjenici da razni elektromagnetni fenomeni u velikoj meri igraju ulogu regulatornog mehanizma za biohemijski nivo, a što predstavlja osnov i kvantno-informacione medicine. Istraživanja i praktičan rad u ovoj oblasti medicine je pokazao da poremećaj biofizičkog regulatornog mehanizma može da se javi više godina, pa i decenija pre nego što se ispolji na biohemijskom nivou, što nesumnjivo ističe značaj prevencije i ujedno nameće pitanje optimalnog sistema prevencije.

 

09.07.2015.

 Goran Marjanović: "Torziona polja u Prirodi i Teslinim Tehnologijama"

 Sažetak:

Torziona polja su suptilno-energetski fenomeni vrtložnog oblika, prisutni u svim segmentima našeg življenja, no – u prirodi i nama dostupnom delu Realnosti njihova jačina je izuzetno mala i kvalitativno teško dostupna uobičajenoj tehnologiji tako da još uvek, u dobroj meri, izmiču klasično-naučnoj eksperimentalnoj fizici – ali ne i našem iskustvu. Nazivaju se i aksiona, spin, spinor i/ili mikroleptonska polja, čiji je koncept zasnovan na Einstein-Cartan teoriji i izvesnim, pomalo neuobičajenim, rešenjima Maxwellovih jednačina.

 

Upravo to je jedan od osnovnih motiva koji ukazuju na zaista realno moguću vezu torzionih polja sa Teslinim (Ne-Hercijanskim) skalarnim poljima. Isto je i sa aspekta Modela Kvantiranih Gustina Energije ( http://users.beotel.net/~gmarjanovic/) čija su matematička očekivanja veoma bliska teoretičarima etra – Teslinih skalarnih talasa – kao realnog fizičkog entiteta bitno i suštinski različitog od klasičnih Hertzovih, tzv. “transverzalno-vektorskih” elektromagnetnih talasa, odnosno mikroleptonskih polja Anatolija Fedorovich Ohatrina. …

         

 

25.06.2015.

Dipl.ing. Spasoje Vlajić: ciklus “Znanjem ka istini i mudrosti”

Tema: "Preslikavanje čistih zakona brojeva u zakone fizičkog sveta"

Dipl.ing. Spasoje Vlajić istražuje psihofizičku vezu mehaničke energije glasova sa elektromagnetnom energijom nervnih impulsa i moždanih talasa. Pet godina je radio u SR Nemačkoj, od 1988. do 1993. godine, gde je obavljao svoja istraživanja. Od 1976. godine se bavi istraživanjem fizike i tehnologije svesti. Autor je više destina knjiga i brojnih tekstova u naučnim i popularnim časopisima iz ove oblasti. Ilustracije radi navodimo nekoliko njegovih radova: Svetlosna formula (1984), Lečenje zvukom i bojama (1992), Istorija budućnosti (2000), Svest i naduzročni poredak prirode (2001), Teslini milenijumski darovi (2002), Ovako govori Tesla (2002), Lečenje mislima (2003), Moć je u mislima (2007), Tesla čovek-anđeo (2011).

S.Vlajić: Preslikavanje čistih zakona brojeva u zakone fizičkog sveta:

         

  

11.06.2015.

Milovan Mića Jovanović, ciklus: “Znanjem ka istini i mudrosti “,

 

Tema: “Život i kosmološki zakoni, reinkarnacija, regresija i progresija”.

Milovan Mića Jovanović je matematičar, bioenergetičar, regresolog, pisac, učitelj duhovnih spoznaja... Spada u najistaknutije duhovne tragaoce sa naših prostora. Gimnaziju je završio u Kragujevcu a Prirodno-matematički fakultet (matematiku) u Beogradu. Kao Vodeći istraživač objavio je niz naučnih i stručnih radova iz oblasti primenjene matematike i optimizacije. Neko vreme predavao je i na fakultetu. 

 Uporedo sa naukom, od početka osamdesetih godina, bavio se duhovnim razvojem, držao kurseve i seminare iz domena duhovnih spoznaja, bavio se isceliteljstvom i pomagao je bioenergijom, radiestezijom, psihoterapijom, regresoterapijom... Do sada je objavio: Seme kosmičkog znanja (u dva toma), Ontološke priče, Pečat na ledu, Putnici i Kraj igre.

Snimak predavanja: M.M. Jovanović: “Život i kosmološki zakoni, reinkarnacija, regresija i progresija”,

       

              

               

 

28.05.2015. 

prof Dejan Raković

Predavanje: “ARHETIPSKI STADIJUMI RAZVOJA SVESTI NAKON SMRTI FIZIČKOG TELA” je uvodno predavanje za debatu na temu raznnih oblika svesnosti i “okrugli sto” održan 28.05.2015. godine, u kojem je moderator bio prof.dr. Dejan Rakovic.i deo

 

             “PROF. DR DEJAN RAKOVIĆ I PROF. DR DANIJELA GAJIĆ O HIPNOTIČKOJ REGRESIJI I PROŠLIM ŽIVOTIMA”: 

           

             {youtube}AfuDt6iz7ac{/youtube}

 

21.05.2015. 

mr. Aleksandar Mitrović, “Znanjem ka istini i mudrosti”, 

Prvo predavanje u okviru ciklusa: “Znanjem ka istini i mudrosti”, održao je magistar psihologije Aleksandar Mitrović Metanoja, 21.05.2015. godine. 

Sažetak predavanja mr. A.Mitrovića:

 Način na koji svest izlazi iz tela nakon fizičke smrti. Arhetipski stadijumi razvoja kroz koje svest prolazi u holografskoj dimenziji realnosti. Praktična uputstva za preminule osobe na koji način trebaju da se ponašaju i kako da prepoznaju svoj pravi identitet, svoje Jastvo, svoje pravo Ja.

          “ALEKSANDAR MITROVIĆ: TRADICIONALISTIČKO POIMANJE ŽIVOTA POSLE SMRTI”: 

            {youtube}XMCwiSA0bDM{/youtube}

 

30.04.2015. 

Prof.dr. Petar Adžić : “Duša pre zvezda”

 

U okviru ciklusa “Duša pre zvezda”, prof.dr. Petar Adžić, rukovodilac srpskog tima na eksperimentu CMS u CERN-u, održao je 30.04.2015. godine predavanje: " CERN – Храм врхунске физике и технологије, Прошлост, садашњост и будућност".

 

Sažetak predavanja:

Предавање је први покушај представљања код нас Европске организације за нуклеарна истраживања-CERN кроз достигнућа у физици и развој врхунских технологија. Уз кратак историјат, биће наведено неколико најважнијих истраживачких и технолошких достигнућа у току 60 година постојања ове највеће и најзначајније научне организације у свету, укратко ће бити описан један од неколико највећих и најсложенијих експеримената, а први пут ће за нашу јавност бити представљен и нови научно-технолошки пројект који лансира CERN. Завршетак тог новог грандиозног пројекта чији главни део  чини нови акцелераторски комплекс обима 100 km, планира се за 2032. годину.

 

{youtube}kpTl_xxOTaE{/youtube}

 

23.04.2015. 

“Duša pre zvezda” 

U okviru ciklusa predavanja: “Duša pre zvezda”, u četvrtak 23.04.2015. godine: DRUŽENJE SA VJEĆESLAVOM  FJODOROVIM !

Uvodničar I moderator ovog druženja bio je  prof.  dr Vladimir Ajdačić.

           

              {youtube}iT98VZ0xWE0{/youtube}

 

09.04.2015. 

“Duša pre zvezda” 

 

U okviru ciklusa predavanja: “Duša pre zvezda”, u četvrtak 09.04.2015. godine, družili smo se sa “Rašom iz Mokrina“, pripovedačem i pesnikom, naslednikom Jovana Jovanovića Zmaja.

Tom prilikom čuli smo životne poruke male Anje, tetke Slađe i “Raše za sva vremena”. Njihovu priču “Radost otkrića i stvaranja” ulepšavao je i doterivao prof.dr. Vladimir Ajdačić,.dugogodišnji saradnik Raše Popova na promociji humanosti i dobrote, kao i popularizaciji nauke.

Radivoje Raša Popov (Mokrin, 26.jun 1933) je dugogodišnji televizijski novinar, zvezda dečje televizijske emisije “Fazoni i fore”. Nastupao je u TV serijama kao pripovedač, neke od najpoznatijih su: “Radost saznanja”, “Varošarije”, “U snu san” i sada već kultne serije “Šešir bez dna”.

Dobitnik je Godišnje nagrade radio Beograda 1967. Godine za seriju “Vidovi fašizma”.

            

            {youtube}6cus2zgTEwE&feature=youtu.be{/youtube}

 

02.04.2015. 

Prof.dr. Dragomir M. Davidović : “Duša pre zvezda” 

U okviru ciklusa “Duša pre zvezda”, prof.dr. Dragomir M. Davidović održao je 02.04.2015. godine predavanje: " ALEKSANDAR SERGEJEVIČ PANARIN KAO OGLEDALO SNAGE PRAVOSLAVLjA U IZOPAČENOM SVETU I ZLOM VREMENU".

Dr. Dragomir M. Davidović, savetnik Instituta Vinča,  vodeći srpski teorijski fizičar više godina sarađuje sa  istaknutim ruskim naučnicima i misliocima čija dela sa velikim uspehom prevodi i tumači u našoj sredini.

Sažetak predavanja:

U predavanju ću najpre dati osnovne podatke iz Panarinovog života (1940 - 2003), navesti njegove glavne radove i sasvim kratko prikazati njegove osnovne ideje od kojih se mnoge mogu shvatiti kao proročanstva jer se sad ostvaruju a bile su iskazane najčešće pre više od dvadeset godina.  Pročitaću moj prevod poslednjeg, pokazalo se testamentarnog, Panarinovog predavanja, u kome su njegove ideje u vezi statusa Pravoslavlja u globalnom svetu iskazane kristalno jasno i sa epskom snagom.

             {youtube}NHg5W4nf2Lo{/youtube}

 

19.03.2015. 

Prof.dr. Miladin M. Ševarlic : “Duša pre zvezda” 

 

U okviru ciklusa “Duša pre zvezda”, u četvrtak, 19.03.2015. godine, prof. dr. Miladin M. Ševarlic održao je predavanje: "Za Srbiju bez GMO".

Prof. Dr Miladin M. Ševarlic, predavao je kao redovan professor na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu, katedra ekonomike poljoprivrede i tržišta i honorarno na više fakulteta u Srbiji i području bivše Jugoslavije. Bio je predsednik Društva agrarnih ekonomista Srbije i Saveza poljoprivrednih inženjera i tehničara Srbije. Dobitnik je Vukove nagrade za 2012. Godinu.

Dobrodošli.

           {youtube}XQwvWuS4a_I{/youtube}

 

05.03.2015.

Prof.dr. Dejan Raković : “Duša pre zvezda”  2. DEO predavanja

U okviru ciklusa “Duša pre zvezda”, prof.dr. Dejan Raković održao je 05.03.2015. godine DRUGI DEO predavanja: "Kvantno-holografske osnove psihosomatike i duhovnosti: prilog uporednom istraživanju nauke i religije".

         {youtube}Edcj9xOZxn4{/youtube}

 

19.02.2015.

 

Prof.dr. Dejan Raković : “Duša pre zvezda”  1. DEO predavanja

 

U okviru ciklusa “Duša pre zvezda”, prof.dr. Dejan Raković održao je  19.02.2015. godine predavanje: "Kvantno-holografske osnove psihosomatike i duhovnosti: prilog uporednom istraživanju nauke i religije".

Predmetsu kvantno-holografskosnove psihosomatike i duhovnosti. Ovo je od specijalnog značaja zbog sve šire primene integrativne medicine u razvijenim zemljama – pošsavremena istraživanja psihosomatskih bolesti ukazuju na neophodnost primene holističkih metoda (sa fokusom na telesni akupunkturni sistem i svest)orijentisanih na tretiranje čoveka kao celine a ne bolesti kao simptoma poremećaja te celineimplicirajući njihovo makroskopsko kvantno poreklo – sa značajnim globalnim psihosomatskim implikacijama o neophodnosti uključivanja tri linije fronta integrativne psihosomatske medicine. Pomenuta istraživanja su i na liniji ponovno probuđenog naučnog interesovanja za istraživanje fenomena svesti poslednjih decenija (uz nagoveštaje pojave velike sinteze dva modusa spoznaje, indirektno-racionalnog direktno-mističnog, u okvirima proširene kvantno-holografske paradigme) – gde uloga svakog pojedincapostaje nezamenljiva zbog uticaja i brige za kolektivno mentalno okruženje, što je svakako fundamentalno pitanje i mentalne higijene i građanske pristojnosti, odnosno i duhovnog i građanskog morala. Treba istaći i da su sa racionalno-empirijske tačke gledišta ovde uključujena sva tri suštinska aspekta koja moraju biti u fokusu svakog uporednog istraživanja nauke i religije: utilitarnost i / ili ograničenja tradicija, meditacijskih praksi Istoka i molitvenih praksi Zapada, u iscelenju ili spasenju duše;epistemologija dva modusa spoznajedirektno-mističnog indirektno-racionalnog; ifenomenologija transpersonalno-mističnih, bliskih smrti, vantelesnih i ekstrasenzornih stanja svesti.

 

Predavanje je prethodno predstavljeno na Međuverskom okruglom stoluReligija, nauka, kultura: doprinos svetskih religija nauci i kulturi – verska baština kao predmet istraživanja na Univerzitetu u Beogradu, Kancelarija ombudsmana Univerziteta u Beogradu, Beograd, 10.06.2013., i kao preprintpostoji u celini na sajtu mog fonda, na linku

 http://www.dejanrakovicfund.org/radovi/2013_Religija_nauka_kultura_RakovicD.pdf,  a postoji i engleska verzija na linku: http://www.dejanrakovicfund.org/radovi/2013_RELIGION_SCIENCE_CULTURE.pdf)...

 

 

            {youtube}18VKO5-G7Vw{/youtube}

 


 

05.02.2015.

Prof.dr. Žarko Vidović: “Duhovnost i nauka”

U okviru ciklusa “Duša pre zvezda”, prof.dr. Žarko Vidović održao je predavanje: “Duhovnost i nauka", 05.02.2015. godine. Moderator predavanja bio je prof. dr. Vladimir Ajdačić.
Prof.dr.Žarko Vidović je istoričar umetnosti, likovni kritičar i istoričar civilizacije. U vreme izgubljenih ideala kada su sve vrednosti poljuljane iz korena, delo Žarka Vidovića otkriva naš identitet. Kao filozof, dr. Vidović dosledno izvodi istinu da je s Bogom moguć samo liturgijski susret i opštenje, da je Bog odnosan tvorevini, svetu i čoveku i s njim se zbiva drama slobode i ljubavi …

Predavanja možete pogledati ovde: "Prof.dr. Žarko Vidović: Duhovnost i nauka":  

          {youtube}upY1uAnQ2YI&feature=youtu.be{/youtube}

 

 


 

22.01.2015.

prof.dr. Miloje Rakočević održao je predavanje: “Azbuka života”

 

U okviru ciklusa “Duša pre zvezda”, prof.dr. Miloje Rakočević održao je predavanje: “Azbuka života”, 22.01.2015. godine.

 

KLJUČ ŽIVOTA U ZLATNOM PRESEKU”, prof.dr. Miloje M. Rakočević, citat: 

 “… ne prestajem da se pitam otkuda to da su svi geni svega živog, od bakterije do čoveka, sazdani od samo četiri molekula (četiri specifične aminobaze: dve purinske i dve pirimidinske), i zašto – baš ta četiri molekula?!  … sve je rezultat njegoševskog „soglasija opšteg”, koje se svodi na to da su u prirodi mogući samo oni sistemi koji su determinisani najboljom mogućom – simetrijom, proporcijom i harmonijom, u čijoj osnovi jeste zlatni presek.”

 

Predavanja možete pogledati ovde: "KLJUC ŽIVOTA U ZLATNOM PRESEKU"

           

           

 


 

07.01.2015.

 Nikola Tesla i "Tajne Sankhye”

 07. Januara 2015. Godine, u Centru NT odrzan je memorijalni skup povodom sedamdeset i druge godisnjice smrti Nikole Tesle i druge godišnjica rada Međunarodnog centra za istraživanje nasleđa Nikole Tesle. Tom prilikom inženjer Goran Marjanovic je upoznao prisutne sa nanovijim uvidima o uticaju Vedske filozofije na ideje, vizije i tehnologije Nikole Tesle:

 Pogledajte prezentaciju i informativnog izlaganje (20 min) 

             Nikola Tesla i "Tajne Sankhye"

             {youtube}rCSYHXEmAAk{/youtube}

 

 


 

11.12.2014. 

"Krećemo li se nuklearnim putem ili rasputem ?"

 

 

 Treće predavanje prvog ciklusa, "Krećemo li se nuklearnim putem ili rasputem ?", održali su prof. dr. Ivan Aničin i prof.dr. Vladimir Ajdačić. Predavanje je održano 11.12. 2014.godine.pred3

 

 

                 Pogledajte snimak predavanja: 

                

 

U svom izlaganju, predavači su nas upoznali sa svojim višedecenijskim

iskustvima stečenim u eksperimentima i u radu sa ekipama operatera na raznim reaktorima, svojim prebogatim teorijskim spoznajama iz ove oblasti, karakteristikama najnovije generacije reaktora ali i havarijama koje su se dešavale u prošlosti pa i sa nesrećom na reaktoru nulte snage u Institutu u Vinči 1958. god, i na RA reaktoru snage 10 MW, ozračivanjima kojima su/smo bili izloženi tom i drugim prilikama. Sve to bio je motiv da se pažljivije prati sve što je vezano za nuklearne reaktore, kao i opasnosti koje nam može doneti nezasita ljudska želja za posedovanjem tehničke premoći i prekomernim ovladavanjem Prirodom. Po rečima prof.dr. V.Ajdačića, njegove crne slutnje - da grešimo na najstrašniji način - obistinila u černobiljskoj nesreći samo dve nedelje po predaji teksta: “Hazardne igre sa nuklearkama” medijima.

Na ovom veoma emotivnom predavanju prožetog krajnje humanim porukama, čuli smo i ono - što bi bilo bolje da nismo, gde se mi trenutno nalazimo i u kom pravcu se krećemo ... 

 


 

27.11.2014. 

"Nove dijagnostičke metode u medicini"

  

Drugo predavanje prvog ciklusa, "Nove dijagnostičke metode u medicini",
održao je prof. dr. Aleksandar Tomić.

 

Aleksandar Tomic, linkedin.com:

Summary:
Physics high school teacher, astronomer at observatory, solar physics master
sci, Ph.D. in Bio-medical Engineering, few textbook author, including
Astrophotography, Biomolecular physical bases of quantum medicine, and few
patents in optics (YU and USA)

Serbia, Biotechnology
Current: Self-employedPrevious:
1. My Skin Doo,
2. Planetarium and Public Observatory, Astronomical Society "Rudjer
Boskovic"


Predavanje je održano 27.11.2014. godine.

 
pred2

 

 


 

13.11.2014. 

“Čudesne zakonitosti života u Zlatnom preseku“

 

 

Prvi ciklus predavanja pod nazivom  “ Duša pre zvezda”, započet je predavanjem prof.dr. Miloja Rakočevića “Čudesne zakonitosti života u Zlatnom preseku“. Predavanje je održano 13.11.2014. godine.

Predavanje prof.dr. Miloja Rakočevića možete pogledati ovde:

 

                 “Čudesne zakonitosti života u Zlatnom preseku“

             {youtube}jgmJu_GzxmY{/youtube}

 

ЖИВОТ У ЗЛАТНОМ ПРЕСЕКУ

Иако је генетски код практично дешифрован још 1966 године, многе непознанице су још увек присутне, за чије дешифровање је нужно да се приступи на потпуно нов начин – путем јединства хемије, физике и математике. У предавању ће бити предочено да структура генетског кода проистиче из структуре периодног система хемијских елемената, а оба система, заједно и у јединству, представљају математички прецизно устројство, детерминисано најбољом могућом симетријом, пропорцијом и хармонијом, у чијој основи је златни пресек; све кореспондентно са “златном спиралом космоса”, оваплоћеном и у телима биљака и животиња, људском оку некад видљиво, а некад невиљиво.  На известан начин неочекивано, показује се и то да је такве системе створио и људски ум, а као примери се наводе, осим дела велемајстора у сликарству и архитектури, још и старокинеска књига Ји Ђинг, Библија, као и дела Хомера, Дантеа, Шекспира, Гетеа, Пушкина, Његоша и Толстоја.

Милоје М. Ракочевић

pred1