CILJ: Istrazivanje nasleđa Nikole Tesle i izgradnja savremenog naučnog Centra Nikola Tesla na ušću, kao i tornja “Tesla”, simbola nove Teslianske civilizacije,sa sedištem u Beogradu.

Tesla toranj Beograd

Centar je tematski najviša ustanova savremene srpske nauke i kulture i posebno će se baviti:

a) osnivanjem SVESRPSKE AKADEMIJE NAUKA “NIKOLA TESLA” sa sedištem u Beogradu, koji će okupljati sve naučnike srpskog porekla u inostranstvu spremnih da učestvuju na projektu “Tesla-Teslianska civilizacija”, međunarodne javne i naučne radnike, koji se bave izučavanjem rada i života Nikole Tesle.

U TOM  CILJU upotpuniti dokumentaciju Centra kopijom neproučenog i neobjavljenog Teslinog naučnog arhiva iz Muzeja Nikole Tesle u Beogradu, objašnjenja, kao i zapise o Teslinim vizijama prirodnih zakona, koje se odnose na teoriju materije, sa konkretnim zaključcima o eksperimentima mogućim samo u potpuno novoj Fizici. Nije poznato da je ova dokumentacija od vrhunske naučne vrednosti ikada proučena.  ( Muzej sadrži 60.000 naučno-istraživačkih dokumenata nastalih u toku 38 godina, u periodu 1905 - 1943).

 

 b) Istraživanjem   NEHERCIJANSKE ELEKTRODINAMIKE.

 Prema naučno neverifikovanim Teslinim istraživanjima, elektromagnetska indukcija kao i propagacija longitudinalnih elektromagnetskih talasa (za koje Tesla koristi termin Nehercijanski) je trenutna, beskonačnom brzinom. Drugim rečima, brzina prenosa Teslinih Nehercijanskih talasa kroz prirodne medijume, za odgovarajuće talasne dužine, proporcionalna je distancijama. Patenti za radijantnu energiju (nеshvаćеni i dо sаdа nеоstvаrеni, оstvаriо ih је i proverio sаm Tеslа, mada ima više verodostojnih svedoka tih eksperimenata);     

c) TEORIJOM, FIZIKOM I TEHNOLOGIJOM SVESTI;

Nikola Tesla je postavio osnove za „novu fiziku i tehnologiju“ koje su tananiji i još savršeniji nastavak njegovih otkrića. On je ukazao na mogućnosti koje su za raniju fiziku bile tajanstvene i nepojmljive. Energija grublje materije prevodi se u svetlost, a svetlost u nešto još tananije - u energiju svesti, zapravo, moždanih zračenja, i njen uticaj na materiju.

Za kratko vreme u nauci i tehnologiji napravljena su dva suštinska skoka: posle klasične i kvantne fizike utemeljena je i fizika svesti. Uporedo sa tim, tehnologija vatre razvijena je u tehnologiju svetlosti (elektromagnetizam), a ova je usavršena u tehnologiju svesti.