Milka Kresoja

magistar Milka Kresoja

Ambasador Nikole Tesle

U Moskvi, gde ja živim i radim već 25 godina, na predavanja o Nikoli Tesli, dolazi mnogo ljudi. Mit o Nikoli Tesli raste, širi se i Teslamania je već zahvatila celu Rusiju! Najviše pitanja slušalaca bila su na temu, zašto se i pored mnogo knjiga o Tesli (ja sam do danas izbrojala 69 knjiga samo na ruskom jeziku i taj spisak nije konačan), život i rad Tesle nalaze pod velom tajni, a sam Tesla i dalje ostaje velika kosmička zagonetka. Ko su bili roditelji "gospodara svetlosti", koji su mogli da stvore i podare svetu takvo božansko stvorenje. Njemu su se udvarale najpametnije i najbogatije devojke, a on je ceo život proveo u samoći i rešio da svu svoju energiju usmeri za dobro čovečanstva. Za njega su žene bile idealna stvorenja i o njima je govorio: one se nece osvrtati na prošlost, a svojim probuđenim umom još će zadiviti civilizaciju (matrijarhat samo što je nastupio). Vodio je računa o svojim sestrama (Angelini, Milki, Marici). Posebno se brinuo o srednjoj sestri M I L K I, koja je rano ostala udovica. Tesla je vladao isključivom silom intelekta ,bio pravi aristokrat u izgledu i ponašanju. Tesla je veoma vodio računa o svom zdravlju, izučio je sve teorije ishrane, posebnu pažnju je poklanjao produktima, nije pio, niti pušio (ostavio je duvan znajući koliko je štetan za zdravlje), redovno se bavio jogom, hodao peške svaki dan po 15 km.  Razmišljao je o ideji kako covek može da živi, a da se ne hrani klasičnom hranom, već da tu energiju crpi iz sredine koja ga okružuje i bila bi dovoljna za podržavanje svih funkcija u organizmu !!! Tesla obitava u višim duhovnim sferama i njegovo prisustvo, posebno ovde u Beogradu, osecamo svi mi njegovi Teslianci.


 

 

 

 

ОСНОВАТЕЛИ  ЦЕНТРА 

  

 


Milka KresojaМагистр Милка КРЕСОЯ,

Посол Николы Теслы

В Москве, где я живу и работаю уже 25 лет, на лекции о Николе Тесле собралось невидимое количество народа. Миф о Николе Тесле в России растет, ширится и уже охватил всю Россию! Больше всего вопросов слушатели задавали на следующую тему: ПОЧЕМУ, НЕСМОТРЯ НА МНОЖЕСТВО КНИГ  О ТЕСЛЕ, его настоящая жизнь и деятельность все еще продолжают оставаться таинственными, а сам Тесла остается великой космической загадкой. Кем были родители «властелина света», которые смогли родить такое божественное существо? За ним ухаживали умнейшие и богатейшие девушки, а он провел всю жизнь в одиночестве, раз и навсегда решив всю свою энергию обратить на благо человечеству. Женщины были для него идеальными созданиями, о которых он сказал: они не станут оглядываться на прошлое, и своим пробудившимся умом еще удивят цивилизацию (в наши дни наконец-то наступил матриархат). Он заботился о своих сестрах, особенно о средней Милке, которая рано овдовела. Тесла обладал исключительной силой интеллекта, был настоящим аристократом по внешнему виду и поведению. Никола Тесла исключительно заботился о своем здоровье, особо пристальное внимание обращал на продукты питания, не пил, не курил, регулярно занимался йогой. Им владела идея, в соответствии с которой развитие жизни может привести к тому, что человек сможет жить без твердой и жидкой пищи, непосредственно черпая из окружающей среды энергию, необходимую для поддержания функций организма. Тесла обретается в высших духовных сферах, и его присутствие, особенно в Белграде, ощущаем все мы - его теслианцы. Еще никто из серьезно занимавшихся Теслой не избежал хотя бы одного экстрасенсорного события. Вот увидите!

Милка КРЕСОЯ