Конференция «Мир аналогий – подобие миров»

Борисов С.К.,физик

Ежегодная XIII Междисциплинарная международная научная конференция «Дельфиса» под общим названием «Этика и наука будущего» прошла 29 и 30 марта 2014 года в гостеприимных стенах Института природопользования им. Д.С.Лихачёва.

В этом году мы решили обратиться к широкому и важному понятию «аналогии», в которое «подобие» (в большей мере как числовой критерий) входит на правах частного случая1. Авторы «Дельфиса», потенциальные докладчики на конференции, тему подхватили с энтузиазмом. Вспомним, что Фома Аквинский считал, что «аналогические уподобления доказывают нам бытие Бога». В теософии метод аналогий – главное средство анализа действительности. На прошлой конференции «Научный эволюционизм. Взгляд в будущее» большинство докладчиков представили свои мифологические концепции, обратились к символам – в поисках общего для всех наук мировоззрения. Выбранная в этом году тема удачно продолжила наши поиски, оттачивая детали.

vest11.1

Перед началом выступлений. Справа налево: Б.Рыбаков, Е.Величко, О.Кудреватова

  

TALASI EMOCIJA U LANCU LJUBAVI
 
Dana  06.marta 2014. u 20 časova, četvrtak, održaće se interaktivna predstava TALASI EMOCIJA U LANCU LJUBAVI
Tema: priroda i zdravlje - zeleno
učestvuju: pesnik i muzičar Srđan Živković Siđa, 
reiki majstor Branko Vitas i pesnik Milan NIkolić Izano.
 
SRECNA NOVA 2014  GODINA I BOZICNI PRAZNICI !
  С НОВЫМ ГОДОМ 2014  И РОЖДЕСТВОМ !

MARRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR  2014 !

      

       Medjunarodni Centar za istrazivanje nasledja Nikole Tesle

Beograd. R Srbija
Международный Центр Исследования наследия Николы Тесла
Белград, Р Сербия 
International Research Heritage Center Nikola Tesla
Belgrade, R Serbia
Bulevar Despota Stefana 37
381 11 414 0 585; +381 62 853 32 68
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 
 
 
 
Srećan Božić i Nova 2014. godina ! 

    Svedoci smo da se iz zamagljene prošlosti, protivurečne sadašnjosti i matriksa budućnosti, pomalja novo Ljudsko Biće sa idejom o novoj civilizaciji u kojoj su odbačene krute matrice, ali i koristoljubivi modeli ponašanja koji su upropastili našu planetu i naše društvo.
Nove tehnologije nam olakšavaju život – što je dobro - ali ujedno nas i uspavljuju, jer uljuljkani u blagodeti tehnike umanjuju potrebu za našim fizičkim i umnim aktivnostima i tako degradiramo svoj duh i telo.
    Na svu sreću, razvijaju se i nove tehnologije razvoja svesti, koje vode ka holističkoj viziji novog sveta, bez rata i nasilja, neimaštine i primitivnog takmičarstva, sveta oslobođenog bolesti, konflikata između pojedinaca, grupa i naroda. Delovanjem Božije Promisli, Svetlosnih bića kakvo je bio Nikola Tesla i sličnih - nivo svesnosti civilizacije ipak evidentno raste i sve se više nazire Nova stvarnost iskazana kroz pomak od shvatanja i tumačenja materije kao jedine realnosti ka prihvatanju svesti kao bitnog činioca opštih zbivanja.
    Jedan od onih za kojeg sa sigurnošću možemo reći da je metafora borbe pametnog čoveka i uspešnog pronalazača sa kultom novca, jedinog merila uspeha na zapadu, je Nikola Tesla. Ovaj nesumnjivi intuitivni genije radio je po dvadeset i više sati dnevno ali nikada zbog sebe i lične koristi, već isključivo za dobrobit celokupnog čovečanstva. No, savremenici ga nisu razumeli. Neki nisu mogli a neki nisu hteli, ili nisu smeli. Baš kao i danas.
    Dugačak je spisak imena naučnika i kompetentnih stručnjaka, koji su svojim istraživanjima potvrdili eksperimentalne rezultate Nikolaja Kozyreva koliko god oni bili nesaglasni sa važećim teorijama. Naravno, to je najblaža reč koju mogu upotrebiti jer – Kozyrev je, još pre nekoliko decenija,  eksperimentalno dokazao postojanje signala NE-ELEKTROMAGNETNE I NEGRAVITACIONE PRIRODE koji putuju “superluminalnim” brzinama. Postojanje impulsa koji se kroz strukturu prostor-vremena kreću brzinama koje višestruko premašuju brzinu svetlosti – nude čovečanstvu mogućnosti koje prevazilaze i najsmelije naučno-fantastične zamisli. Naravno, pored ogromnog značaja za dalji razvoj nauke, njen “Kopernikanski prevrat” i napredak “koracima od sedam milja”, istraživanja Nikolaja Kozyreva i njegovih sledbenika, imaju izuzetno veliki značaj za reafirmaciju Teslinog dela. Ne samo formalno nego sadržajno i suštinski jer u potpunosti potvrdjuju sve izvorne Tesline ideje, principe i zamisli zbog kojih je Tesla u stvari i “potisnut” iz nauke u kojoj jednostavno “nije bilo mesta” za “njegov” luminoferozni etar, Ne-Hercijanske, longitudinalno-skalarne talase, “wave train” koji propagira kroz Zemlju brzinom 1,5 puta većom od svetlosne ili čestice koje se kreću 60 puta brže od svetlosti, električne struje za koje Zemlja nema otpornosti ….

Ipak, "zaklela se Zemlja Raju da se sve tajne doznaju" ...
"Trenutne slike zvezda, Ne-elektromagnetni signali sa Sunca",   http://kpv.rs/?p=2972#more-2972
 

Dragi prijatelji,

Želim Vam mnogo zdravlja, sreće i uspeha u godini koja dolazi.
Neka magija ljubavi i radosti ispuni vaše dane i učini da ostvarite sve svoje snove.
Srećan Božić i Nova 2014. godina !

Idemo dalje !
Srdacan pozdrav,
Goran Marjanovic.

 

Ruski i Srpski naucnici se udruzuju na istrazivanju nasledja NIKOLE TESLE

Naucni seminar  broj 2 ce biti 30 Januara 2014 g u Institutu Prohorova, Moskva
Sadrzaj seminara : Bezicni prenos energije - model toranj WARDENCLYFFE

 

PHYSICS AND TECHNOLOGY OF CONSCIOUSNESS

Спасое ВЛАИЧ-

Дипломированный инженер, ОДИН ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА ИССЛЕДОВАНИЯ НАСЛЕДИЯ НИКОЛЫ ТЕСЛА В БЕЛГРАДЕ, Р СЕРБИЯ, Бульвар Деспота Стефана 37

SPASOYE VLAICH-

Chartered engineer, one of founders of the International Research Center on Legacy of Nikola Tesla in Belgrade SERBIA P, Despot Stefan Boulevard 37

(ДОКЛАД СПАСОЯ ВЛАИЧА НА НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В МОСКВЕ "ЭТИКА И НАУКА БУДУЩЕГО"  30 И 31 03 2013)

(SPASOYA VLAICHA REPORT ON SCIENTIFIC CONFERENCE IN MOSCOW "ETHICS AND SCIENCE OF THE FUTURE" 30 And 31 March 2013)